Monday, November 23, 2009

Heremietkreeft en heremietkrab

Er zijn over de wereld ongeveer 500 bekende soorten.
Het merendeel leeft in het water, maar er zijn ook soorten die op het land leven.
De heremietkreeft is bekend door het gebruik van een lege schelp,meestal een slakkenhuis, als bescherming voor het weke achterlijf.

No comments: