Sunday, January 17, 2010

Dan door naar Lelystad.
Sleepboot houdt de vaargeul open bij de sluis bij Lelystad, zodat elke dag een convooi uit Amsterdam gemaakt kan worden. Vooral tankers met brandstof maken deze overtocht.

No comments: